Accepteer en gebruik de meertaligheid!

Door: Kaajal | 23 september 2022 | Meertaligheid | Kinderopvang

“56% van de kinderen in Amsterdam maakt dagelijks gebruik van meer dan één taal. Meertaligheid is dus een realiteit en dat is mooi want wie meerdere talen beheerst heeft meer toegang tot kennis en meer mogelijkheden om te communiceren. Meertaligheid moet je vroeg stimuleren!” (RUTU foundation, z.d.). Heb jij als medewerker in de kinderopvang of op school ook te maken met meertaligheid op de groep? Ben jij ook benieuwd hoe wij, in de huidige maatschappij, tegemoet kunnen komen aan de behoeftes van meertalige kinderen? Lees dan deze blog!

Accepteer en gebruik de meertaligheid!

Wat is meertaligheid?

Het uitgangspunt van een meertalig kind is als het kind afwisselend meer dan één taal gebruikt, die nodig is voor interactie met de gesprekspartners. Bij meertaligheid maken we onderscheid tussen simultane en sequentiële meertaligheid. Ja, dat zijn moeilijke woorden, met eigenlijk beiden één simpele betekenis:

Simultane meertaligheid

Simultane meertaligheid betekent dat het kind vanaf de geboorte twee of meer talen leert. De kinderen beheersen de taal zodanig dat zij makkelijk kunnen schakelen tussen de verschillende talen.

Sequentiële meertaligheid

Sequentiële meertaligheid houdt in dat het kind op een later moment een tweede taal leert.

Welke behoeftes hebben meertalige kinderen?

Ben jij al bewust bezig met het stimuleren van de meertalige taalontwikkeling van kinderen? Hou je daarbij al rekening met de behoeftes van kinderen?

Uit onderzoek is gebleken dat de behoeften, van meertalige kinderen, in de kinderopvang en het onderwijs met name is dat alle kinderen hetzelfde behandeld willen worden. Wij als professionals moeten de kinderen de mogelijkheid bieden om te kunnen groeien tot de heersende norm zodat zij beter passen in het reguliere onderwijs. Ik hoor je al denken, hoe kunnen we dit dan doen? We kunnen de behoeftes van kinderen onderscheiden in drie behoeftes, namelijk persoonlijkheidsvorming, sociale vorming en kwalificatie. We moeten als pedagogisch professional ervoor zorgen dat we werken aan alle drie de behoeftes en dat we de balans hierin vinden. Hierdoor zal het kind zich individueel prettig en vrij voelen. Zodra het kind zich emotioneel en fysiek veilig voelt zorgt dit er natuurlijk voor dat kinderen erbij willen horen, nieuwsgierig blijven en willen leren. Als we als pedagogisch medewerkers of leerkrachten alleen maar de nadruk gaan leggen op leren kan dit leiden tot stress waardoor de leerling in een negatieve spiraal belandt (PO-Raad, z.d.).

Tips voor meertaligheid in de groep/klas

Als er sprake is van veel culturele diversiteit in de klas is het als eerst belangrijk om dit te erkennen. Hoe kun je dit doen? Je kan bijvoorbeeld een landkaart ophangen in de klas. Bespreek met de kinderen wie waar vandaan komt en welke taal zij spreken. Maak ook eens de talen zichtbaar in de klas. Laat de kinderen bijvoorbeeld het woordje “welkom” opschrijven (of vertellen, zodat jij het kunt opschrijven) in hun eigen taal en hang dit op de deur.

Maak werkgroepjes van kinderen die dezelfde taal spreken, geef de kinderen een opdracht en laat de kinderen dit gezamenlijk oplossen. Zorg er wel voor dat je de opdracht dan nogmaals in het Nederlands na bespreekt. Met deze werkwijze komen kinderen sneller tot beter begrip van de stof, ze leren kernbegrippen zowel in het Nederlands als in hun eigen taal en het bevorderd natuurlijk de samenwerking!

Bij jonge kinderen is spel natuurlijk heel belangrijk. We kunnen een hele lijst hebben aan woorden die kinderen moeten kunnen beheersen, maar hoe gaan we dat speels overbrengen? Doe jij wel eens aan rollenspel met de kinderen? Dit kan het kind uitlokken tot meer communiceren. Communiceert het kind in zijn/haar moedertaal, geef het kind dan een compliment, spreek het woord uit naar de kinderen en herhaal het woord nogmaals in het Nederlands. Weet je niet zo goed wat het woord betekend? Vraag het aan de ouders of gebruik google translate. Op deze manier leren en profiteren andere kinderen en jij ook weer van het meertalige kind. Zo accepteer en gebruik jij de meertaligheid.

Wil je na het lezen van deze blog nou graag meer leren en een echte expert worden als het gaat om meertaligheid en diversiteit? volg dan de cursus nascholing diversiteit bij Variva!

Bronvermelding – Lees/kijktips:

PO-Raad. (z.d.). Ruimte voor nieuwe talenten. Geraadpleegd op 16 oktober 2020, van https://www.poraad.nl/files/themas/school_kind_omgeving/ruimte_voor_nieuwe_talenten.pdf

RUTU foundation. (z.d.). Meertaligheid. Geraadpleegd op 16 oktober 2020, van https://woa.kohnstamminstituut.nl/wp-content/uploads/2020/04/kennisclip-meertaligheid-cp.mp4#t=6

van Keulen, A., Singer, E., del Barrio Saiz, A., & de Leve, C. (2012). Samen verschillend. Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar. Geraadpleegd op 24 oktober 2020, van https://www.stichtingbkk.nl/images/Boek_peka_samen_verschillend.pdf