Wat zegt de docent over de deeltijd mbo-opleiding Sociaal werk?

deeltijd mbo-opleiding Sociaal werk

De opleiding sociaal werk bij Variva

De social werk opleiding is een zeer praktijkgerichte opleiding waarbij jouw werkzaamheden als Sociaal Werker centraal staan. De opleiding ondersteunt de praktijk met opdrachten die je uitvoert tijdens je werk of stage. De ontwikkelde competenties worden vervolgens beoordeeld door middel van een praktijkexamen.

Lees hier meer over de deeltijd mbo-opleiding Sociaal werker.

 

”Het was best spannend allemaal. Werken en leren tegelijk en een gezin. Doordat we thuis een goeie planning hadden gemaakt zijn we aan de slag gegaan. Het was fantastisch het leren en studeren, even geen was en strijk, echt even aan jezelf werken. Elke week groeide ik na een geweldige les. We kregen veel informatie en inspiratie. We kregen veel theorie maar ook praktijklessen. Als we even vastliepen dan wist de docent de lucht weer te klaren en konden we weer verder. Na 1 jaar haalde ik trots mijn diploma.” – Student Sociaal Werk

Wat zegt de docent van onze opleiding Sociaal Werk?

Remy Bazen, docent Sociaal werk bij Variva, vindt het lesgeven erg uitdagend, verrassend en vooral ontzettend leuk om te doen. Als sociaal werker word je opgeleid om mensen, die dreigen uit te vallen op sociaal-maatschappelijk vlak, te begeleiden en te ondersteunen om zo zelfstandig mogelijk in het leven te staan en deel te nemen aan de maatschappij.

”Het is een breed georiënteerde opleiding. We hebben het over verschillende doelgroepen, maar ook veel verschillende problematieken. Deze brede belangstelling en de sociale vaardigheden die je nodig hebt om hier mee om te kunnen gaan, zien we ook terug in de studenten die deelnemen aan de social work mbo-opleiding”, vertelt Remy.

TIJDENS DE SOCIAAL WERK OPLEIDING STIMULEREN WE HET DELEN VAN ERVARINGEN

Eén avond in de week geven we les, op locatie of online. Tijdens de lesavond is er veel oog voor de student, ‘hoe gaat het met je?’ en ‘hoe was het op je stage?’, zijn vaak de eerste vragen die gesteld worden.

Vanaf het begin van de social work opleiding proberen we zoveel mogelijk te stimuleren om ervaringen met elkaar te delen. Dit is belangrijk vanwege de soms moeilijke doelgroepen waar we mee werken, maar ook om elkaar feedback te geven.

Met elkaar weten we meer dan alleen en uit de groep komen ook vaak goede oplossingen om problemen aan te pakken. Op deze manier leren studenten om terug te kijken op hun eigen handelen en het is ook goed voor de groepsbinding.

Hoe ziet een lesavond van de Mbo-opleiding sociaal werk eruit?

Een lesavond begint altijd met een introductie: ‘wat gaan we doen, wat hebben we geleerd en waar lopen we tegen aan?’ De theorie wordt behandeld aan de hand van lesthema’s, deze onderwerpen zijn gebaseerd op alle kwalificaties waar je als sociaal werker aan moet voldoen.

We behandelen de diverse leefgebieden, doelgroepen en organisaties waarin je werkzaam kunnen zijn. En natuurlijk worden ook behandelmethodes en ontwikkelingskenmerken besproken. Een deel van de les is klassikaal, maar we werken ook graag in kleine groepjes met actieve werkvormen, zodat je tijdens de les bewust en actief met de leerstof bezig kunt zijn.

”Bij de Social Werk opleiding had ik in het begin moeite om helder te krijgen hoe de opleiding zou verlopen, qua opdrachten SLB’s , examenopdrachten en examens Nederlands, Engels, rekenen en de keuzendelen. Het was voor mij al een lange tijd geleden dat ik naar school ben geweest.

Het was dus ook ontdekken hoe ik het beste kan leren. Na de lessen ontvangen we de sheets. Daar heb ik erg veel aan. Ik gebruik dat om samenvattingen te maken en het helpt me erg bij de opdrachten. Ook de boeken gebruik ik tijdens het maken van de opdrachten. Als ik iets niet volledig snap, dan verdiep ik me met behulp van schoolboeken. Ook de extra lessen voor de examens Nederlands en Engels hebben mij erg geholpen. De lessen online zijn aangezien de reistijd praktisch, maar als het gaat om het goed opnemen van de lesstof verkies ik de les op locatie.” – Student Sociaal werk

Sociaal werk leren in de praktijk

Uit ieder lesthema komt een BPV-opdracht voort, deze opdracht wordt tijdens de les uitgelegd en ga je vervolgens uitvoeren op je stage. Op deze manier koppelen we de theorie direct aan de praktijk, zodat studenten ook een goed beeld hebben waarom ze bepaalde theorie en vaardigheden moeten beheersen. Nadat je de opdracht hebt uitgevoerd, lever je een verslag in via de studiemodule.

Deze wordt beoordeeld door je BPV-begeleider en je docent, zij zorgen voor opbouwende feedback die je weer kunt gebruiken bij volgende opdrachten. Op deze manier creëren we ook een sterke driehoek om onze studenten zo goed mogelijk te begeleiden, met korte lijntjes, de stagebegeleider vanuit de praktijk en de docent vanuit de theorie.

Wat maakt de deeltijd mbo-opleiding sociaal werk sterk?

Wat de social werk opleiding sterk maakt is het persoonlijke contact tussen docent en student, maar ook tussen studenten onderling. Docenten zijn toegankelijk en makkelijk bereikbaar. Dit zorgt over het algemeen voor goede communicatie. Vragen worden snel beantwoord en problemen vroegtijdig getackeld.

De uitspraak ‘onderwijs iedere dag anders’, is echt van toepassing op deze social work opleiding. Op basis van de theorie kun je veel dingen voorbereiden, maar het is en blijft mensenwerk. Ik werk met studenten en mijn studenten werken met cliënten. Ik weet van tevoren niet met welke voorbeelden studenten in de les komen, of wat ze hebben meegemaakt. Dit maakt de lesavonden en ook de opleiding praktijkgericht, dynamisch, mooi, grappig en soms heftig.

HET DELEN VAN ERVARINGEN VAN EEN SOCIAAL WERKER GEEFT STEUN

Het delen van ervaringen geeft steun. Dit is ook nodig voor de social werk opleiding want het is een intensief traject. Er wordt in een jaar tijd veel van onze studenten verwacht. Dat mag je niet onderschatten. Voor mij geeft het een voldoening om studenten iedere keer weer een stapje verder te helpen, met uiteindelijk een diploma als eindresultaat.

Remy Bazen

In september start de verkorte opleiding maatschappelijk werk weer. Schrijf je dus snel in: Sociaal Werk | MBO Opleiding – Variva Edu Academy