Opleiding en examinering studenten

Door Jan Brouns | 20 juni 2022 | Opleiding bij Variva| Examinering studenten

Veel studenten hebben sinds jaren de weg naar Variva gevonden voor een BBL opleiding onderwijsassistent, pedagogisch medewerker en sociaal werker. De opleidingen die op hoog niveau plaatsvinden hebben van de inspectie het predicaat goed ontvangen.  Dat is een terechte conclusie die door de veel stagescholen en instellingen gedeeld wordt. Studenten krijgen een gedegen studie hoe om te gaan met kinderen, hoe kinderen te laten groeien.

examineren studenten

Het belang van onderwijs

Onderwijs is belangrijk. Het is de manier om ervoor te zorgen dat mensen en landen zich kunnen ontwikkelen en geen hulp meer nodig hebben. Onderwijs helpt mensen onafhankelijker en weerbaarder te maken. Onderwijs geeft hoop en toekomst, het is het platform voor burgerschap en de maatschappij. Een kind dat goed onderwijs ontvangt, krijgt kansen voor de toekomst. Onderwijs richt zich op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, de ontwikkeling van creativiteit, op het verwerven van de noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Leren is synoniem aan groeien. Mensen die zich inzetten voor het onderwijs zijn hun gewicht dan ook  in goud waard. Voor die mensen zorgt Variva met hart en ziel.

Belang van studie en examinering studenten

Bij het volgen van een studie hoort onlosmakelijk examinering. Dat is bij Variva niet anders,  zoals dat geschiedt bij elke studie. Studenten die bij Variva de één jarige studie gaan volgen gaan een stevige studiejaar tegemoet. Lessen worden verzorgd door ervaren en in de praktijk werkzame docenten. De studenten onderwijsassistent leren hoe leerkrachten te ondersteunen bij het leerproces van kinderen, de voorbereiding van de lessen, het organiseren van activiteiten en het ondersteunen van de leerkracht. Pedagogisch medewerkers zorgen voor opvang, een meerwaarde in de opvoeding van jonge kinderen. Deze medewerkers nemen een steeds belangrijker plaats in, ze zorgen er tevens voor dat de jonge kinderen educatieve activiteiten uitvoeren en dat ze leren omgaan met anderen en leren zich zo sociaal emotioneel ontwikkelen.

De examinatoren

Studenten krijgen bij Variva wekelijks pedagogisch en didactische praktische gerichte lessen, gegeven door mensen uit de praktijk. Tevens worden er vele SLB opdrachten uitgevoerd op de door de studenten gekozen stageschool. Daar worden de studenten begeleid door een docent of Pedagogisch medewerker. Voor elk examen dient een student door uitvoering van de SLB opdrachten te oefenen en na goedkeuring vraagt de student een examen aan.

Daarna begint het echte werk van de beide examinatoren. De Variva examinator, een ervaren uit de praktijk afkomstige professional en de BPV examinator (vaak directieleden van de stageschool) beoordelen aan de hand van criteria de student. Gedurende het studiejaar volgt een voortgangsgesprek, waarbij de beide examinatoren bekijken hoe de ontwikkeling van de student verloopt. Welke ontwikkeling heeft de student doorgemaakt en welke ontwikkelingspunten zijn er nog te gaan.  Nadat alle praktijkexamens zijn goedgekeurd  beoordelen beide examinatoren middels een gesprek of de student start bekwaam kan worden verklaard. Daarvoor levert de student schriftelijke bewijsstukken aan, die het uitgangspunt vormen voor het eindgesprek.

De toekomst van de student

De samenwerking tussen de stageschool en Variva levert goede start bekwame studenten op. Het werk op de stageschool vormt de basis voor de beoordeling. Theorie en praktijk gaan samen. Studenten hebben geleerd de talenten van de kinderen te ontwikkelen en er talenten bij te maken. Er bestaan immers geen kinderen, die niet willen groeien. Dat geldt ook voor mensen, De studenten zijn over het algemeen uiterst gemotiveerde volwassenen boven de 20 jaar met levenservaring en levenswijsheid, die deze door het leven verworven vaardigheden voor de kinderen inzetten.

Een profiel van een goede onderwijsassistent of pedagogisch medewerker is dan ook 80% pedagoog, 20% docent en/of medewerker en 100% mens te zijn

Gedurende het jaar heeft men via de studie bij Variva en de praktijk stage op de stagescholen of instellingen veel kennis omtrent het ontwikkeling van kinderen opgedaan. Een profiel van een goede onderwijsassistent of pedagogisch medewerker is dan ook 80% pedagoog, 20% docent en/of medewerker en 100% mens te zijn . Onze studenten hebben vertrouwen in de kwaliteiten van kinderen, hebben geleerd het verlangen om de eindeloze groei van kinderen te begeleiden.  Het is voor examinatoren een eer deze volwassen studenten te mogen examineren. Het levert goede mensen op voor de groei en ontwikkeling van onze jeugd.

Zonder onderwijs geen ontwikkeling, zonder ontwikkeling geen kans op een toekomst.  Kennis is macht, De macht om zelf na te denken, zelf te beslissen, je eigen toekomst te bepalen en te verbeteren voor de kinderen van nu en toekomstige generaties. Daaraan als examinator een bijdrage leveren is het mooiste vak wat er bestaat.

Jan Brouns