Rekeneis mbo-opleidingen, dit is er veranderd:

1 mei 2023 | Nieuwe rekeneis mbo

Vanaf 1 augustus 2022 gelden er nieuwe rekeneisen voor mbo-opleidingen en telt het rekenexamen mee voor het behalen van een diploma. Dit betekent dat studenten die vanaf september 2022 zijn gestart met een mbo-opleiding (niveau 2, 3 of 4), het rekenexamen met een voldoende (of hoger) moeten afronden om te slagen. Waarom is er nu ineens een nieuwe rekeneis voor mbo-opleidingen? En wat betekent dit voor mij als pedagogisch medewerker, onderwijsassistent of sociaal werker? Alles wat je moet weten over de nieuwe rekeneis en de examens rekenen op mbo-niveau 3 en 4 lees je hier in dit artikel.

Rekeneis mbo-opleidingen

Waarom is er een nieuwe rekeneis voor mbo-opleidingen?

Het mbo-veld heeft in samenspraak met het ministerie van OCW en NRTO besloten om een eigen rekenaanpak in te zetten met nieuwe rekeneisen.

De rekeneisen zijn geordend in 5 domeinen:

1. Grootheden en eenheden

2. Oriëntatie in de twee- en driedimensionale wereld

3. Verhoudingen herkennen en gebruiken

4. Procenten gebruiken

5. Omgaan met kwantitatieve informatie

De rekenexamens mbo worden aangepast naar een nieuwe visie, waarbij de nadruk ligt op het toepassen van rekenvaardigheden in alledaagse situaties waarmee studenten te maken hebben. Dit wordt gedaan aan de hand van verschillende thema’s. Hierdoor wordt de herkenbaarheid van rekenen vergroot en sluit het meer aan bij de leefwereld van mbo-studenten.

Wat is het verschil met de ‘oude’ examens?

Het grootste verschil is dat een student tijdens het rekenexamen mbo geen ‘kale’ som meer hoeft te berekenen (voorbeeld 256 + 780 =1036). De opdrachten zullen meer herkenbaar zijn en afgeleid van situaties uit het dagelijks leven. Voorbeelden zijn het berekenen van brandstofverbruik, opgaven over verzekeringen of de maandelijkse uitgaven.

Een ander belangrijk verschil is dat er niet meer alleen punten kunnen worden behaald door het juiste antwoord te formuleren. Voortaan wordt ook het proces dat leidt tot het antwoord meegenomen in de beoordeling. Dit betekent dus dat een student ook punten kan behalen voor de berekening die wordt gemaakt voorafgaand aan het antwoord.

Het examen bestaat uit 4 thema’s waar de vragen op gebaseerd zijn:

1. Studie en werk

2. Vervoer

3. Wonen

4. Vrije tijd

 

Wat betekent dit dan voor het behalen van het diploma?

Bij een mbo-niveau 3 opleiding maak je de rekenexamens op niveau 3. Het minimale cijfer dat je moet halen hangt af van het cijfer dat je haalt voor Nederlands. Je mag voor rekenen een vijf halen, als je voor Nederlands minimaal een zes haalt (of andersom). Het resultaat telt mee voor het behalen van jouw diploma.

Bij een mbo-niveau 4 opleiding maak je de rekenexamens op niveau 4. Het minimale cijfer dat je moet halen hangt af van het cijfer dat je haalt voor Nederlands en Engels. Je mag voor rekenen een vijf halen, als je voor Nederlands én Engels minimaal een zes haalt (of andersom). Het resultaat telt mee voor het behalen van jouw diploma.

 

Waarom is rekenen belangrijk voor een Pedagogisch Medewerker, Onderwijsassistent of Sociaal werker?

Goed kunnen rekenen is voor talloze beroepen van belang. Rekenen is meer dan alleen vermenigvuldigen, aftrekken en breuken. Het gaat ook om het kunnen lezen van een kaart of het kunnen berekenen van je telefoonkosten per maand.

Een pedagogisch medewerker moet bijvoorbeeld kunnen berekenen hoeveel bloem er nodig is voor het maken van pannenkoeken voor 12 kinderen.

Een klas helpen met rekenen behoort tot de werkzaamheden van een Onderwijsassistent. Maar bij een uitstapje is het ook belangrijk dat je weet hoe laat je bij het pretpark aankomt.

Een sociaal werker moet kunnen berekenen hoeveel geld er nodig is voor het organiseren van een jongerenevenement. 

 

Bij Variva zijn we druk bezig met deze nieuwe ontwikkeling om onze studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de examens. We bieden bijvoorbeeld extra bijlessen en een e-learning aan, die je in je eigen tijd kunt volgen.