STAP aanvragen

Je komt alleen in aanmerking voor het STAP budget indien je nog niet gestart bent met de opleiding. Je kunt tussen de 4 weken en 3 maanden na de STAP aanvraag starten met de opleiding.
Na goedkeuring van je aanvraag ontvang je van ons een PDF die je kunt aanleveren bij het UWV.