Variva behaald Predicaat Goed in Rapport Onderwijsinspectie

Predicaat GOED | Onderwijsinspectie

In oktober heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden van de Onderwijsinspectie naar de kwaliteit van de opleidingen binnen Variva. Eenmaal per vier jaar vindt een dergelijk groot onderzoek plaats.

Standaard wordt beoordeeld of opleidingen al dan niet voldoen aan de eisen waaraan moet worden voldaan. Een organisatie kan voor één opleiding het predicaat “GOED” aanvragen als zij meent dat de opleiding boven de norm presteert.

Predicaat-goed-voor-variva-edu-academy-b

Predicaat GOED

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Wij hebben het predicaat GOED aangevraagd voor de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang omdat we dit zowel op onze opleidingslocaties verzorgen maar ook veel in company bij instellingen. De opleiding is, net zoals onze andere opleidingen, een verkort en versneld traject van één jaar. De onderwijsinspectie is enthousiast over de manier waarop wij deze trajecten vormgeven, met oog voor onze (groepen) studenten maar ook het werkveld. We hebben dus het predicaat “GOED” ontvangen! In hoofdlijnen wordt het volgende opgemerkt:

– Het onderwijsprogramma wordt met goed gewaardeerd omdat we praktijkgericht opleiden en dat zo vormgeven dat de student en het werkveld daar ook invloed op heeft;

– Er is sprake van een doordacht en uitdagend leerklimaat;

– Onze docenten begeleiden de studenten goed en er is een goed samenspel tussen de student – de beroepspraktijk en Variva.

Opleidingen

Good practice

Natuurlijk zijn we erg trots op dit behaalde resultaat. In de eerste plaats omdat onze mensen dit verdienen maar ook omdat we zo een ‘good practice’ zijn voor een leven lang leren. Verkort en versneld opleiden met het predicaat goed van Variva is fantastisch nieuws voor een mooie toekomst in het onderwijs of kinderopvang voor de BBL opleidingen maar ook de (derde leerweg) deeltijdopleidingen.