Wat zegt de docent over de deeltijd opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker?

deeltijd opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

De deeltijd opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker bij Variva

Tijdens de deelijd opleiding tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker leer je hoe je een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen kunt creëren. Je ontwikkelt vaardigheden om effectief te communiceren met ouders en om je kennis en inzichten met hen te delen. Bovendien doe je ervaring op in het opstellen en uitvoeren van ontwikkelingsplannen.

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker kun je aan de slag in diverse settingen, zoals kindercentra, kinderopvang of peuterspeelzalen. Als je enthousiast bent over het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen via speelse methoden en hen aanmoedigt om actief deel te nemen aan groepsactiviteiten, dan is de opleiding tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker absoluut geschikt voor jou.

Lees hier meer over de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker.

 

”Ik ben zeer tevreden met Variva, het is duidelijk en overzichtelijk wat er van je verwacht wordt en je krijgt de uitleg en hulp die je verdient. Ondanks dat de opdrachten meer gericht zijn op de kinderopvang en ik zelf in het speciaal onderwijs zit, hielp mijn docent mij om creatief te denken om de opdrachten toch te kunnen uitvoeren.” -Student gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Wat zegt de docent van de deeltijd opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker?

Lidwien Boudens, docent gespecialiseerd pedagogisch medewerker bij Variva, geeft je graag een kijkje in de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker.

DE OPLEIDING

De opleiding tot Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker bestaat uit een aantal blokken. Ieder blok bestaat weer uit een aantal lessen, stageopdrachten en examens. In het eerste blok richten we ons op de ontwikkeling van kinderen. In het tweede blok leer je hoe spel en activiteiten bij dragen aan de ontwikkeling van kinderen. In het derde blok leer je hoe je kinderen kunt begeleiden in hun ontwikkeling. In het vierde blok leer je over en oefen je met leidinggevende taken. Het laatste blok gaat over kwaliteitszorg en professionalisering. Dat is in grote lijnen hoe de opleiding in elkaar zit. Maar…hoe ga je dat allemaal leren?

”De deeltijd opleiding GPM was voor mij een leerzame combinatie van verdieping in de kennis die ik in mijn werk heb opgebouwd, nieuwe inzichten in de ontwikkeling van een kind, andere manieren van kijken naar ontwikkelingsfases en wat ik hieraan kan toevoegen. Kortom, de opleiding heeft mij de handvatten gegeven om met nog meer kennis en verdieping de kinderen te stimuleren in hun ontdekking van de wereld om zich heen. ” -Student gespecialiseerd pedagogisch medewerker

BIJ VARIVA GELOVEN WE IN PRAKTIJKGERICHT LEREN

Bij Variva geloven we in praktijkgericht leren. Niet alleen leren vanuit boeken, maar vooral leren in en door de praktijk. Daarom lees je hieronder ook geen theoretisch verhaal over de opleiding maar geven we je een inkijkje in hoe een gemiddelde les bij Variva verloopt. Welkom bij les 10!

LES 10: OPVOEDEN

Tussen 17.15 en 17.30 uur druppelen de studenten binnen. Deze les is de laatste les van blok 3 en het onderwerp van vanavond is: opvoeden. De docent begint de les met een stellingenspel. Ze leest een stelling voor over opvoeden en de studenten kiezen positie in de ruimte: helemaal mee eens, oneens of ergens daartussen. Met name de stelling “een pedagogisch tik moet kunnen” en de stelling “meisjes zijn meisjes en jongens zijn jongens en zo moet je ze ook opvoeden” roepen een pittige discussie op.

TERUG IN DE KLAS

Terug in de klas, bespreekt de docent dat je op veel verschillende manieren kunt opvoeden en dat ze dit in de les verder met elkaar gaan onderzoeken. De docent legt uit (vanuit de theorie) welke verschillende opvoedstijlen er zijn en welke opvoedmiddelen je kunt inzetten. Na de uitleg van de theorie vraagt de docent de studenten om voor zichzelf een aantal vragen te beantwoorden: met welke opvoedstijl en opvoed- middelen hebben je eigen ouders jou opgevoed? Welke opvoedstijl en opvoedmiddelen pas je zelf toe in je werk als GPM’er? Welke opvoedstijl en opvoed- middelen zie je terug in het beleid van je stage/werk? In kleine groepjes wisselen de studenten vervolgens hun antwoorden op deze vragen uit. Voor sommige studenten is het voor het eerst dat ze hier bewust over nadenken.

In de nabespreking vertelt Kim:

“Mijn vader was best autoritair. Hij had weinig geduld met ons. Ik was eigenlijk altijd een beetje bang dat ik iets verkeerd zou doen. Ik realiseer me dat ik me als kind soms helemaal niet zo veilig voelde. Door de opleiding weet ik nu dat kinderen zich veilig moeten voelen om zich goed te kunnen ontwikkelen. En hoe belangrijk ik het dus vind om de kinderen op mijn groep het gevoel te geven dat ze mij kunnen vertrouwen en dat ze zichzelf mogen zijn.”

Studenten merken ook dat theorie en praktijk niet altijd overeenkomen.

Daan vertelt:

”In ons BSO-beleid staat dat de kinderen zelf mogen bepalen wat ze willen doen. Ik vind ook dat kinderen niet verplicht zijn om mee te doen aan een activiteit, maar sommige collega’s denken daar heel anders over. Interessant om daar toch eens in een teamoverleg over in gesprek te gaan.”

De theorie over opvoedmiddelen wordt nog concreter gemaakt door het bespreken van een aantal situaties die regelmatig voorkomen op de groep. Hoe handel je als een kind de bank als trampoline gebruikt? Wat doe je als een kind een ander kind bijt? Maar ook: hoe reageer je als een kind een ander kind helpt om van de glijbaan te glijden? Wat zeg je als een kind zelf zijn boterham heeft gesmeerd?

”MET ANDERE WOORDEN: HOE VOED JE OP, HOE STIMULEER JE GEWENST GEDRAG EN HOE CORRIGEER JE ONGEWENST GEDRAG?” 

Vanuit dit lesonderdeel legt de docent de stageopdracht uit die aansluit bij deze les. In deze stageopdracht gaan de studenten hun collega’s en zichzelf observeren in het stimuleren van gewenst gedrag en het corrigeren van ongewenst gedrag. Ze gaan kijken hoe ze dat doen (welke opvoedstijl en opvoedmiddel) en wat het effect is op het kind en zijn/haar gedrag.   

Zo koppelen de studenten de in de les behandelde theorie en geoefende vaardigheden aan de dagelijkse praktijk op de groep. In het verslag van de stageopdracht reflecteren de studenten vervolgens op die toepassing van de theorie in de praktijk.   

Op deze manier worden alle lessen vormgegeven: door jou steeds opnieuw praktijk en theorie met elkaar te laten verbinden. Jij, de theorie en de praktijk versterken elkaar, dat is waar we bij Variva in geloven.   

Groetjes, Lidwien Boudens 

In november start de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker weer. Schrijf je dus snel in! Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker – Variva Edu Academy