Welke taaleis heb je nodig in de kinderopvang?

Door: Sophie | 24 januari 2022|  Kinderopvang | taaleis IKK | VVE 

Taaleis IKK en VVE uitgelegd

IKK staat voor Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang. Het doel van deze wet is het werken aan kinderopvang van hoge kwaliteit en richt zich op nieuwe kwaliteitseisen waaraan de medewerkers in de kinderopvang moeten voldoen.

Welke-taaleis-heb-je-nodig-in-de-kinderopvang-Taaleis-IKK-en-VVE-uitgelegd

Waarom is er een taaleis?

Waarom is er zo’n strenge eis voor het taalniveau in de kinderopvang? Dit is omdat de taalvaardigheden van medewerkers bepalend zijn voor de taalontwikkeling van een kind. Daarom is binnen de wet IKK als eis opgenomen dat alle pedagogisch medewerkers de mondelinge deelvaardigheden spreken, gesprekken voeren en luisteren nodig hebben om in de kinderopvang te werken. Deze moeten op het niveau Nederlands 3F behaald zijn: de taal eis IKK.

Voldoe je aan de taaleis met een MBO 4 diploma?

Ook bij een MBO 4 diploma voldoe je niet altijd aan deze eis. Dit omdat je op MBO 4 niveau standaard een gemiddeld cijfer voor Nederlands 3F krijgt. En deze beroepseis Nederlands 3F vanuit de wet IKK is opgenomen in het nieuwe kwalificatiedossier, waarin de diploma-eisen beschreven staan.

En deze beroepseis Nederlands 3F vanuit de wet IKK is opgenomen in het nieuwe kwalificatiedossier, waarin de diploma-eisen beschreven staan. Bij Variva kun je de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4 volgen. Bij de generieke examens van deze opleiding krijg je Nederlands lezen, luisteren, spreken en gesprekken voeren en schrijven 3F waarna je voldoet aan alle eisen van de wet IKK.

 

HOE ZIT DIT BIJ DE OPLEIDING PEDAGOGISCH MEDEWERKER NIVEAU 3?

Bij de mbo opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 krijg je het examen schrijven en lezen/luisteren op een ander niveau namelijk 2F. Daarnaast worden spreken, gesprekken voeren en luisteren wel op 3F afgenomen. Hierdoor voldoe je vanaf 2025 nog steeds aan de branche vereisten.

Heb je al een diploma en voldoe je nog niet aan de taal-eis IKK? Dan kun je bij Variva onder andere de nascholing Nederlands 3F volgen.

Wat is dan de taaleis VVE?

Deze wetgeving is door OCV opgesteld en de CAO Kinderopvang dient deze taaleis te volgen en uit te voeren.  VVE Staat voor voor- en vroegschoolse educatie. Wanneer je werkt op een VVE locatie dan moet je voldoen aan zowel de mondelinge deelvaardigheden en Nederlands lezen 3F.

Kortom: Bij Variva kun je verschillende nascholingen volgen om te zorgen dat jij als kinderopvang medewerker of jouw pedagogisch medewerkers voldoen aan deze nieuwe taaleisen Nederlands 3F. Heb je nog vragen aan de hand van dit artikel en wil je dat we samen met je uitzoeken welke opleiding of nascholing jij nodig hebt om te voldoen aan de laatste eisen, neem dan gerust contact met ons op.