Het verschil tussen een klassenassistent, een onderwijsassistent en een leraarondersteuner

Werken in het onderwijs is een betekenisvolle en uitdagende carrièrekeuze. Het geeft je de kans om een cruciale rol te spelen in de ontwikkeling van leerlingen en bij te dragen aan hun persoonlijke groei, wat op zijn beurt de samenleving als geheel vormgeeft. Daarnaast biedt werken in het onderwijs je de mogelijkheid om voortdurend zowel professioneel als persoonlijk te groeien en te blijven leren.

klassenassistent onderwijsassistent leraarondersteuner

Of je nu klassenassistent, onderwijsassistent of leraarondersteuner bent, werken in het onderwijs biedt jou de mogelijkheid om kennis over te dragen, vaardigheden te ontwikkelen en zo levens te beïnvloeden.

Maar wat is nu precies het verschil tussen deze 3 functies in het onderwijs? In dit artikel gaan we dieper in op deze verschillende functies, zodat je een duidelijker beeld krijgt van wat bij je past.

De klassenassistent en de onderwijsassistent

Een klassenassistent helpt een docent in de klas. De taken van een klassenassistent kunnen variëren, maar over het algemeen helpen ze met de dagelijkse gang van zaken in de klas. Klassenassistenten hebben meestal alleen een ondersteunende rol en werken nauw samen met de leraar om een effectieve leeromgeving te creëren.

Een onderwijsassistent heeft over het algemeen een bredere rol dan een klassenassistent. Ze kunnen werken in verschillende onderwijsinstellingen, waaronder basis- en middelbare scholen, beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. Een van de taken van een onderwijsassistent is het geven van individuele of kleine groepsinstructie aan studenten. Onderwijsassistenten kunnen leerlingen met gedragsproblemen ondersteunen en positief gedrag bevorderen. Samen met docenten ontwikkelen zij onderwijsplannen en voeren zij deze uit. Onderwijsassistenten passen het lesmateriaal aan voor studenten met speciale behoeften.

Onderwijsassistenten spelen vaak een actievere rol in de klas en kunnen meer verantwoordelijkheid dragen dan klassenassistenten.

Om de functie onderwijsassistent te kunnen uitoefenen dien je een mbo-niveau 4 opleiding tot onderwijsassistent te hebben gevolgd. Bij Variva bieden we deze opleiding tot onderwijsassistent aan.

 

De leraarondersteuner

Een leraarondersteuner wordt ingezet om docenten te helpen bij de ondersteuning van studenten met speciale behoeften. Deze rol vereist een dieper begrip van specifieke onderwijsbehoeften en technieken voor inclusief onderwijs. Een van de verantwoordelijkheden van een leraarondersteuner is het ontwikkelen van individuele onderwijsplannen voor studenten met speciale behoeften. Aan de hand hiervan biedt de leraarondersteuner ondersteuning aan leerlingen met speciale behoeften in de klas. Ook werkt een leraarondersteuner vaak samen met specialisten op het gebied van speciaal onderwijs om de behoeften van studenten te beoordelen en te adresseren.

Om de functie leraarondersteuner te kunnen uitoefenen dien je een post mbo-opleiding tot leraarondersteuner te hebben gevolgd. Bij Variva bieden we deze post mbo-opleiding tot leraarondersteuner aan.

Wat is het verschil tussen een onderwijsassistent en een leraarondersteuner?

Een onderwijsassistent houdt zich bezig met het assisteren van leerkrachten bij lesvoorbereiding, het begeleiden van individuele studenten die extra hulp nodig hebben, het toezicht houden op de speelplaats en het uitvoeren van administratieve taken. Een leraarondersteuner is meestal gericht op het ondersteunen van specifieke leraren, vaak diegenen die werken met studenten met speciale behoeften. Ze kunnen betrokken zijn bij het aanpassen van lesmaterialen, het aanbieden van individuele begeleiding aan studenten, het bijwonen van vergaderingen met leraren en ouders, en het bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van individuele ondersteuningsplannen.

Na de opleiding onderwijsassistent kun je doorstuderen naar de functie leraarondersteuner. Bij Variva bieden we dit traject aan en kun je binnen 1,5 jaar je diploma onderwijsassistent en leraarondersteuner behalen. 

De termen klassenassistent, onderwijsassistent en leraarondersteuner worden soms door elkaar gebruikt. Echter hebben ze elk hun eigen specifieke rol en verantwoordelijkheden in het onderwijs. Klassenassistenten bieden algemene ondersteuning in de klas, onderwijsassistenten hebben een bredere rol in het onderwijsproces, terwijl leraarondersteuners zich richten op het helpen van studenten met speciale behoeften. Al deze rollen dragen bij aan het creëren van een effectieve en essentiële leeromgeving voor studenten.