Praktijkgericht Onderwijs

Praktijkgericht onderwijs Variva biedt een gerichte manier van leren en ontwikkelen voor volwassenen die werken met kinderen en jongeren. We zien het als ons doel om volwassenen passende trajecten aan te bieden die recht doen aan hun al opgedane (pedagogische)...

Crebonummer

Crebonummer Crebo Crebo staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen. Dit zijn alle opleidingen die erkend zijn. Deze lijst kun je vinden op DUO: https://duo.nl/open_onderwijsdata/middelbaar-beroepsonderwijs/erkende-opleidingen/erkende-opleidingscode-en-beroep.jsp...

Afkortingen binnen de opleidingen

Afkortingen binnen de opleidingen AFKORTINGEN VAN DE OPLEIDINGEN: PMK 3 Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3 GPM 4 Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4 OA 4 Onderwijs Assistent niveau 4 SW 4 Sociaal Werk niveau 4 BK – K1 – W1 Basis 1 –...

BBL of OVO

BBL of OVO OVO (OVERIG ONDERWIJS) Dit houdt in dat de student voor minimaal 480 uren per jaar stage loopt bij een erkend leerbedrijf(www.stagemarkt.nl). Het minimale aantal stage-uren per week is 12 uur. Daarnaast volgt de student één avond inde week les. En de...