Nascholing
Nederlands 3F Lezen

Online Cursus | E-learning

Nederlands lezen 3F is veel gevraagd op het moment. Als je werkzaam bent in een instelling voor kinderopvang waar ook gewerkt wordt met VVE programma’s  dan is lezen 3F verplicht.

Het kan natuurlijk ook zijn dat je zelf overweegt om je leesniveau te verhogen.  Belangrijk omdat goed lezen ook een belangrijke randvoorwaarde is om goed te kunnen studeren!

Nascholing-Nederlands-3F-Lezen
}

Duur cursus

E-learning inclusief oefeningen: 16 uur

Niveau

mbo niveau 4

Certificering

Na afronding e-learning en examinering ontvang je een instituutscertificaat van Variva Edu Academy 

Over de e-learning Nederlands 3F Lezen

Algemeen

In deze cursus leer je dat een schrijver niet zomaar begint met schrijven, maar dat hij nadenkt over de opbouw van zijn tekst. Je leert dat er verbanden bestaan tussen de verschillende alinea’s in de tekst en dat je deze verbanden kunt vinden door op zoek te gaan naar signaalwoorden. Natuurlijk moet je dan wel weten wat signaalwoorden zijn en welk verband ze aangeven. Ook gaan we in deze cursus dieper in op de kernzin, de hoofdgedachte en het onderwerp, verwijswoorden, tekstsoorten en -doelen en nog een aantal onderwerpen die bij het examen Lezen van belang zijn.

Het leuke is, dat je deze kennis niet alleen bij je examen Lezen 3F kunt gebruiken, maar ook bij het examen Schrijven 3F. In het examen Lezen 3F moet je een tekst doorgronden. Een goede schrijver helpt je daarbij. Hij maakt een tekst met een inleiding, een kern en een slot. Hij voegt signaalwoorden toe aan zijn tekst en zorgt voor een duidelijke lay-out. Op die manier begrijp je zijn verhaal beter én sneller! Bij het examen Schrijven ben jij degene die de lezer kan helpen bij begrijpen van jouw tekst. De kennis die je nu dus opdoet, is dus bij twee examens toepasbaar. Het zijn twee zijden van dezelfde medaille.

Genoeg geoefend? Dan kan je het examen Nederlands 3F maken!

Studieprogramma

De e-learning is ontwikkeld om je leesvaardigheid te vergroten. We sluiten de e-learning af met een toets en als je deze hebt behaald kan je deelnemen aan de examens.

Tekst opbouw

In deze module laten we je filmpjes zien over tekstopbouw, wat het inhoudt en waarvoor het dient. Daarna stellen we je daar vragen over. We sluiten af met “Waarom wil je dit weten?” Je wil het ook kunnen toepassen in de praktijk!

Signaalwoorden

Kennis van signaalwoorden zorgt ervoor dat je een tekst beter begrijpt en dat je de vragen die gesteld worden makkelijker én sneller kunt beantwoorden. We hebben daar leuke oefeningen voor. Deze oefeningen zijn vooral filmpjes die je bekijkt waarna je vragen beantwoordt.

Onderwerp en hoofdgedachte

Het onderwerp van een tekst vind je door jezelf de volgende vraag te stellen: over wie of wat gaat de tekst? Het antwoord is één woord of hooguit enkele woorden. De hoofdgedachte is een samenvatting van de tekst in één zin.
We leren je hiermee slim om te gaan zodat je dit kunt toepassen in je leesvaardigheid.

Tekstsoorten en tekstdoelen

Er zijn verschillende soorten teksten en deze hebben ook een doel. Door middel van diverse filmpjes herken je de verschillende soorten teksten en tekstdoelen.

Letterlijk en figuurlijk taalgebruik

Als je met iemand praat, is de kans groot dat je de dingen zegt zoals je ze bedoelt. We noemen dit letterlijk taalgebruik. Wanneer je vertelt dat je lekker buiten hebt gezeten dit weekend omdat het zulk mooi weer was, dan zeg je: “Ik heb heerlijk in het zonnetje gezeten”.

Maar soms bedoel je iets niet letterlijk maar figuurlijk (of beeldspraak). Als je dit weekend je vriendin in het zonnetje hebt gezet, bedoel je niet dat je haar naast jou in een stoel in de zon hebt gezet. Je bedoelt dat je haar extra aandacht hebt gegeven.

Ook hier werken we met filmmateriaal en het beantwoorden van vragen.

Feit, mening, argument

Door de meeste studenten wordt dit als een lastig onderdeel ervaren. Wanneer is iets een feit? Wanneer een mening?  Argumenten onderbouwen een mening. Door de filmpjes en oefeningen word jij hier ook een meester in!

Help, een moeilijk woord, slimme luistermanieren en tips

Sommige personen raken gestrest als ze een moeilijk woord niet begrijpen. Je kunt natuurlijk om uitleg vragen maar er zijn ook andere handige manieren, die leer je hier!  Ook luisteren kan met eenvoudige methodieken veel handiger. Natuurlijk sluiten we af met tips:)

Studiebelasting

Uitvoeren e-learning inclusief oefeningen 16 uur.

Na e-learning ben je klaar voor deelname aan het examen Lezen 3F.

Examinering

Na de e-learning kan je aan de slag met het examen Nederlands Lezen 3F.

Het examen kan online plaatsvinden of op locatie van Variva (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven) maar ook (eventueel in combinatie met de mondelinge examens) op de locatie van de instelling.

De examens voor Nederlands Lezen 3F vinden plaats op onderstaande maandagen van 19.00 tot 20.30 uur:

 • 6 maart 2023
 • 28 maart 2023 (dinsdag)
 • 3 april 2023
 • 24 april 2023
 • 1 mei 2023
 • 15 mei 2023
 • 5 juni 2023
 • 12 juni 2023
 • 3 juli 2023
 • 11 september 2023
 • 2 oktober 2023
 • 6 november 2023
 • 22 november 2023 (woensdag)
 • 4 december 2023
 • 19 december 2023 (dinsdag)
 • 8 januari 2024
 • 15 januari 2024
 • 6 februari 2024 (dinsdag)
 • 27 februari 2024 (dinsdag)
 • 19 maart 2024 (dinsdag) 
Certificering

Na examinering ontvang je het certificaat Nederlands Lezen 3F.

Variva Edu Academy is een erkende MBO instelling en het certificaat voldoet aan de eisen van de wet IKK.

Kosten
 • E-learning € 90,-
 • Examen € 45,-
 • Her-examen (indien nodig) € 45,-

Het examen kan alleen worden aangevraagd na afronding van de e-learning.