Leraarondersteuner in combinatie met het STAP-budget

Door Renske | 15 april 2022 | STAP-budget | Leraarondersteuner

De branche erkende post mbo-opleiding Leraarondersteuner is bedoeld voor Onderwijsassistenten die extra kennis en vaardigheden willen krijgen voor het verzorgen van instructie aan groepen leerlingen of verlengde instructie voor individuele leerlingen. Daarnaast begeleid je zelfstandig groepen leerlingen of individuele leerlingen. 

De post mbo-opleiding wordt ingeschreven in het abituriëntenregister (CPION) voor permanente educatie (PE). Je ontvangt hiermee ook een diploma van CPION.

Stap-Budget-Leraarondersteuner

De opleiding leraarondersteuner richt zich op twee doelgroepen

–  Onderwijsassistenten werkzaam in het basis onderwijs (inclusief speciaal onderwijs)

–  Onderwijsassistenten werkzaam in het voortgezet onderwijs (inclusief praktijk- en speciaal onderwijs)

De Leraarondersteuner draagt bij aan een verdergaande professionalisering van de onderwijsondersteuner en daarmee het onderwijs dat aan leerlingen wordt geboden.

De e-learning maakt je wegwijs in de theorie. Je wordt begeleid door een docent van Variva die ook beschikbaar is voor al je vragen. Daarnaast maak je praktijkopdrachten die worden beoordeeld door je stage, de theorie wordt getoetst via de e-learning en je sluit de opleiding af met een portfoliogesprek. De docent van Variva en je stage worden betrokken in dit gesprek.

STAP-budget

Daarnaast hebben we goed nieuws voor je! Studenten kunnen in 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000,- aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Met het geld uit het STAP-budget kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. UWV en DUO voeren samen de regeling uit. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie.

De kosten van de opleiding leraarondersteuner bedragen € 1.080,00. Door gebruik te maken van het STAP-budget is je eigen bijdrage voor deze opleiding nog maar € 80,00.

Je komt in aanmerking voor de subsidie als je de opleiding (deels) zelf betaalt en in 2022 gaat starten met je opleiding. Het STAP-budget is in het leven geroepen voor iedereen die werkt (in loondienst of als ondernemen) of werkzoekende.  Het maakt niet uit in welke branche je werkzaam bent en of je je wilt laten bijscholen of omscholen.

Aanvraagmomenten Stap-budget

Er zijn in 2022 zes aanvraagmomenten voor het STAP budget, 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november 2022. Je mag vier weken na de aanvraag starten met de opleiding. Stel je vraag het STAP budget op 1 mei 2022 aan, dan kun je tussen 30 mei en 31 juli 2022 starten met de nascholing.

Kijk voor alle voorwaarden op: https://www.stapuwv.nl/p/voorportaal

Aanmeldformulier STAP-budget

Gebruikmaken van het STAP-budget is heel makkelijk. Je hebt hiervoor een STAP-aanmeldingsbewijs nodig om de subsidie aan te kunnen vragen bij UWV. Het eerst volgende aanvraagmoment voor de subsidie is op maandag 2 mei vanaf 10:00 uur via www.uwv.nl/stap.

Je hoort binnen vier weken of je in aanmerking komt voor het STAP-budget.

Rekensom:

Totale opleidingskosten: € 1.080,00
Vergoeding STAP-budget: € 1.000,00
________________________

Eigen bijdrage: € 80,00

Je kunt het aanmeldformulier invullen via deze link. Na goedkeuring van de administratie kun je het formulier indienen bij het UWV. 

Inschrijven opleiding Leraarondersteuner

De opleiding Leraarondersteuner is een erkende post mbo-opleiding. Om toegelaten te worden tot de opleiding dien je minimaal te beschikken over een diploma mbo onderwijsassistent of vergelijkbaar.

Bij een voldoende resultaat van je examen ontvang je het certificaat Leraarondersteuner (basisonderwijs of voortgezet onderwijs). Leraarondersteuner is een erkende post mbo register opleiding bij het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland).

De post mbo-opleiding wordt ingeschreven in het abituriëntenregister (CPION) voor permanente educatie (PE). Je ontvangt hiermee ook een diploma van CPION.