Wat is een pedagogisch beleidsmedewerker / coach?

Door Sarah | 25 april 2022 | Pedagogisch Coach| pedagogisch beleidsmedewerker 

Als pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach op een kinderopvang draag je actief bij aan de zorg en ontwikkeling van kinderen. Dit doe je door direct betrokken te zijn bij het ontwikkelen en uitzetten van het pedagogisch beleid van de organisatie. Als pedagogisch coach ondersteun, coach en adviseer je daarnaast de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. Het coachen is een divers vak waarin je onder andere kunt denken aan de volgende werkzaamheden:

  • coachingsplan opstellen voor de organisatie;
  • video en interactiebegeleiding individueel of op de groep;
  • 1 op 1 (extra) begeleiding van een pedagogisch medewerker, daar waar nodig;
  • cursussen of studiedagen verzorgen voor het team, aan de hand van de behoefte en doelen van de organisatie.

Als pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach ben je dus met name bezig om de algehele kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Je kunt deze beleidstaken en de coaching samen in een functie uitvoeren, of verdelen in twee functies (pedagogisch coach en beleidsmedewerker). Ook kun je kiezen voor een combinatiefunctie in de kinderopvang. Wie weet wil je wel op de groep blijven werken en coachen? Dit noemen we een “meewerkend pedagogisch coach”. Er zijn verschillende mogelijkheden!

Wat-is-een-pedagogisch-beleidsmedewerker-coach

Hoe word je pedagogisch coach?

Haal jij energie uit het coachen en begeleiden van pedagogisch medewerkers? Ben je communicatief sterk, positief ingesteld, denk je oplossingsgericht en ben je empathisch? Dan is de functie pedagogisch coach wellicht iets voor jou. Om pedagogisch coach te worden heb je minimaal een afgeronde mbo-4 of hbo-opleiding nodig in de richting kinderopvang, onderwijs of sociaal pedagogisch werk. Daarnaast is het handig wanneer je al enige praktische kennis in de kinderopvang hebt opgedaan. Door jouw ervaring in de kinderopvang kan jij jouw kennis delen en adviezen geven aan zowel de organisatie als de pedagogisch medewerkers.

Tijdens de post-MBO opleiding pedagogisch coach combineer je leren met de praktijk. Je bent dus tijdens je leergang één tot twee dagen per week (8 tot 16 uur) als pedagogisch coach aan het werk.

Wat is nieuw per januari 2022?

In alle kinderopvangorganisaties is de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsmedewerker al enkele jaren verplicht. Per 1 januari 2022 is dit nu ook het geval op alle Voorschoolse Educatie (VE) locaties. Het doel van deze wettelijke aanvulling is dat er op elke VE-groep ondersteuning en coaching geboden wordt met betrekking tot de VE-methodiek, persoonlijke ontwikkeling en groei van zowel de pedagogisch medewerkers als kinderen. In sommige gevallen, afhankelijk van de organisatie, valt ook het onderhouden van contact met externe partijen onder de functie van de VE-coach (zoals de doorstroom basisschool en het consultatiebureau). Dit komt de kwaliteit van de voorschoolse educatie ten goede. De pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach kan ook ingezet worden voor het aantal VE coachingsuren. Een VE-coach heeft in de praktijk 10 coachingsuren per VE-peuter, per jaar. 

Wat is een VE-groep?

Een VE-groep bestaat uit kinderen van 2,5 tot 4 jaar die extra ondersteuning nodig hebben bij de ontwikkeling. Een VE-groep werkt met gecertificeerde VE-pedagogische medewerkers. Hoewel de focus op de taalontwikkeling ligt, worden alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd. Hierbij wordt er op de groep gebruik gemaakt van een VE-methode (denk aan UK&PUK, Piramide of Kaleidoscoop). Via het consultatiebureau komen kinderen met een VE-indicatie terecht in een VE-groep. Ook kinderen zonder deze indicatie mogen gebruik maken van voorschoolse educatie.

Wet IKK en Pedagogisch Coach / Beleidsmedeweker

De Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) verplicht elke kinderopvangorganisatie en VE-locatie per 1 januari 2022 de aanwezigheid van een gekwalificeerd pedagogisch coach en beleidsmedewerker. Deze medewerker dient een gerichte, branche-erkende scholing afgerond te hebben. Op deze manier wordt het beleid en de kwaliteit van de medewerkers aanhoudend verbeterd.

Wat is wet IKK?

De wet IKK is in 2018 door de Rijksoverheid in het leven geroepen om de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland constant en hoog te houden. Deze wet omvat verschillende eisen voor verantwoorde kinderopvang. Deze eisen zijn gebundeld in thema’s, zoals de ontwikkeling van het kind, veiligheid, vaste gezichten en groepen en opleiding en ondersteuning van de medewerkers.