Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

logo Variva

085 90 22 955

info@variva.nl

5 locaties

logo Variva

Jeugd- en opvoedhulp

CRKBO-Geregistreerde-instelling---NRTO-Keumerk

Goede begeleiding

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Variva Edu Academy
5.0
2016-03-14T15:19:08+02:00

Corina Boerefijn

Onderwijsassistent

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.
0
1
Variva Edu Academy

Online nascholing Jeugd- en opvoedhulp

Start met een MBO gecertificeerd traject Jeugd- en opvoedhulp!

Jeugd- en opvoedhulp doet er toe!  dat vinden we met zijn allen. Kijk maar eens naar de uitgebreide berichtgeving in de media over het onderwerp Jeugd- en opvoedhulp. We zien een ontwikkeling waarin kinderen en jongeren met een specifieke begeleidingsbehoefte en/of hulpvraag, langer in het reguliere onderwijs verblijven of binnen de reguliere opvang.

Wat houden de verschillende problematieken in? Hoe kun je hiermee omgaan? Wij vinden dit belangrijke thema’s en daarom bieden wij deze online cursus aan ter verbreding / verdieping van jouw deskundigheid als (Gespecialiseerd) Pedagogisch Medewerker.

Bij het werken binnen jeugd en opvoedhulpinstellingen, zoals het passend onderwijs, LVB-groep, zorgboerderij, gezinsvervangend tehuis, orthopedagogische instellingen of een jongerencentrum, worden bijzondere vaardigheden verwacht van pedagogisch medewerkers.

In deze cursus, welke bestaat uit 3 modules, verdiep je jezelf in de ontwikkelingspsychologie (0-18 jaar), (afwijkend) gedrag en verschillende begeleidingsvormen en het systeem waarin het kind en/of jongere zich ontwikkelt. Tijdens het volgen van de modules ga je aan de hand van casussen verschillende opdrachten uitvoeren, welke zorgen dat jij inzicht krijgt in (afwijkend) gedrag en hoe je hiermee om kunt gaan. Ook biedt het volgen van deze online cursus en goede springplank indien je wilt doorstromen naar het HBO (te denken aan Pedagogiek, Social Work etc).


MODULES

In de eerste module van deze cursus ga je leren over de ontwikkelingspsychologie van kinderen, zodat je in je werk alert kunt zijn op de voortgang van de ontwikkeling van het kind/ de jongere die je begeleidt.

In de tweede module zul je leren over ‘professioneel opvoeden’ binnen de context van Jeugd- en opvoedhulp. Ook zul je kijken naar de verschillen tussen begeleiden in individueel- en groepsverband.

In de laatste module zul je in een bredere context gaan kijken naar het begeleiden van het kind binnen zijn systeem. Hierin zul je leren over systeemtheorie en wat dit inhoudt voor jouw handelen als deskundige binnen de Jeugd- en opvoedhulp.

Wanneer je alle modules hebt doorlopen, wordt dit afgesloten met een toets en een examen waarna je een MBO certificaat ontvangt voor het volgen van deze cursus!

Module 1 | Ontwikkelingspsychologie van 0-18 jaar

 • Je kent de definitief van gedrag en weet hoe de normale ontwikkeling 0-18 jaar verloopt.
 • Je hebt kennis over de rol die opvoeders en begeleiders hebben bij de ontwikkeling 0-18 jarigen.
 • Je leert door middel van observeren en signaleren wat afwijkend gedrag bij 0-18 jarigen is

Module 2 | Individuele- & Groepsbegeleiding

 • Je weet wat “professioneel opvoeden” inhoudt.
 • Je leert over reguliere en gespecialiseerde opvang en de kenmerkende. eigenschappen van beide soorten opvang.
 • Je kent de verschillende begeleidingsvormen individuele en groepsbegeleiding en hoe beiden doelgericht ingezet kunnen worden in de context van jeugd- en opvoedhulp.

Module 3 | Het systeem

 • Je leert wat systeemtheorie inhoud en het opstellen van een begeleidingsplan.
 • Je kent de verschillende begeleidingsvormen en welke partijen hierbij ingezet kunnen worden.
 • Je oriënteert je op een eventuele doorstroom naar Hbo Jeugdzorg.

Na het volgen van deze cursus kun je omgaan met kinderen die een specifieke begeleidingsbehoeften hebben. Maak jij het verschil en denk jij in mogelijkheden voor deze doelgroep, dan is deze cursus een goede keuze voor jou!

Uitvoeren E-learning: 32 uur, toetsing 2 uur, examinering 6 uur.

We adviseren een stage van 160 uur over een periode van maximaal 6 maanden.

Jeugd en Opvoedhulp is een gecertificeerd MBO keuzedeel.

Dit betekent dat je, na afronding online nascholing en het maken van een examen, een erkend MBO keuzedeel certificaat ontvangt.

Dit certificaat wordt ingeschreven in het diplomaregister van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

 • Lesgeld: € 270,-
 • Examen € 45,-

(Vrijgesteld van BTW)

Voor organisaties kunnen we deze module kosten neutraal aanbieden. Neem contact met ons op voor de subsidiemogelijkheden.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.