Ondersteunen bij Remedial Teaching 1

Begeleiding door docent

Post MBO-opleiding Ondersteuning bij Remedial Teaching (RT)
Ondersteuning bij RT: ongeveer 1 op de 5 kinderen heeft extra aandacht nodig op de basisschool. Door invoering van ‘passend onderwijs’ zal dat aantal alleen maar toenemen. Ook in het VMBO hebben veel leerlingen extra aandacht en begeleiding nodig.

Remedial teaching is professionele didactische hulp. Als onderwijsassistent kun je hierin ondersteunen. Een ontwikkeling die steeds meer scholen toejuichen. We hebben erg positieve ervaringen met deze opleiding!

De post MBO-opleiding Remedial Teaching 1 bestaat uit vier bijeenkomsten en de post MBO-opleiding RT 2 bestaat uit drie bijeenkomsten.

Nascholing-Ondersteuning-bij-remedial-teaching-1

Start

De post mbo-opleiding RT 1 en RT 2 starten in het voor- en najaar

}

Duur cursus

4 bijeenkomsten

Niveau

MBO niveau 4

Z

Diploma

Je sluit de post mbo-opleiding af met een certificaat

Leslocatie

Nieuwegein

Over de opleiding Ondersteunen bij Remedial Teaching 1

Algemeen

De docent beschikt over casussen waaruit duidelijk wordt hoe je als onderwijsassistent hierin kunt ondersteunen. Met name in het voortgezet onderwijs wordt vaker een beroep gedaan op ondersteuners voor begeleiding. Je ondersteunt dan de intern begeleider.

De opleiding kan ook incompany (binnen je eigen school) worden verzorgd voor groepen vanaf 10 personen.

  Programma

  Bij de post MBO-opleiding RT 1 staan de leerproblemen centraal:

  • Leesproblemen; aanvankelijk lezen, voortgezet lezen, technisch en begrijpend lezen
  • Spellingsproblemen
  • Rekenproblemen (inzicht, automatisering)
  • Taakaanpak, planning, concentratie en motivatie
  • Motorische problemen, schrijven

  In de eerste twee bijeenkomst wordt de theorie over de leerproblemen behandeld. Daarnaast behandelen we de wijze waarop je kunt ondersteunen bij de uitvoering van handelingsplannen (zowel groepsplannen als individuele handelingsplannen). Ook de gebruikte materialen en hulpmiddelen worden besproken.

  In de derde en vierde bijeenkomst wordt de wijze waarop jij kan ondersteunen bij leerproblemen behandeld. Dit gebeurt aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk. De docent beschikt over diverse casussen waarbij ondersteuning mogelijk is. Uitgelegd wordt hoe je daarnaast ook in je eigen beroepspraktijk dit vorm kunt geven. Daarnaast kun je vanzelfsprekend ook voorbeelden uit je eigen beroepspraktijk inbrengen.

  Data 2022

  woensdagavonden:

  19 januari                                   20 april 
  2 februari                                    11 mei 
  16 februari                                  25 mei 
  16 maart                                      22 juni 

  Voorwaarden

  VOOROPLEIDING

  Voor deelname is minimaal het mbo diploma Onderwijsassistent (niveau 4 of vergelijkbaar) vereist.

  Tot slot

  Ten slotte rond je de opleiding af door het maken van een plan van aanpak waarop jij het geleerde in de praktijk gaat brengen. Dit mag je deels ondersteunen met voorbeelden uit je eigen beroepspraktijk en de opleiding.

   

  Je sluit de post MBO-opleiding af met een certificaat!

  Kosten

  De post mbo-opleiding RT 1 bedraagt €395,- en bestaat uit vier bijeenkomsten. Hierbij zijn de kosten voor boeken, materialen e.d. inbegrepen. De inschrijvingskosten bedragen €27,50.

  Heb je eerder al een opleiding bij Variva gevolgd dan komen deze te vervallen. Wanneer je de post mbo-opleiding RT 1 gevolgd hebt krijg je een korting van 5% op de post mbo-opleiding RT 2.