Verklaring Beroepsprakijkvorming

Verklaring Beroepspraktijkvorming (BPV)

Naam Student(Vereist)
DD dash MM dash JJJJ
DD dash MM dash JJJJ
Beste BPV-begeleider / praktijkopleider,
Eén van de diploma-eisen voor een student is dat hij/zij de stage (beroepspraktijkvorming) naar tevredenheid heeft uitgevoerd. Indien de student al werkt bij uw instelling is dit ook van toepassing.
De BPV dient als tenminste voldoende te worden afgesloten:
- De uren en dagen als overeengekomen in de BPV-overeenkomst zijn door de student uitgevoerd (dit is bijgehouden in de SLB-opdrachten in de studiemodule);
- De student heeft de leerdoelen (Persoonlijk Ontwikkelingsplannen en Activiteitenplannen) met de begeleider doorgenomen en deze zijn door de student uitgevoerd en behaald (dit is bijgehouden in de SLB-opdrachten in de studiemodule);
- De student is competent voor de uitgevoerde kerntaken en werkprocessen (opdrachten en examens). Hij/zij beschikt over de vaardigheden die horen bij het beroep als startend beroepsbeoefenaar en het kwalificatiedossier;
- De student beschikt over een professionele beroepshouding zoals die van collega’s ook wordt verwacht;
- De instelling is op dit moment (nog) een erkend leerbedrijf;
De praktijkopleider verklaart dat vastlegging van bovenstaande punten onder andere in de studiemodule van Variva Edu Academy heeft plaatsgevonden en dat de student aan de eisen van de beroepspraktijkvorming tenminste voldoende heeft voldaan.
Naam BPV-begeleider / praktijkopleider(Vereist)
MM slash DD slash JJJJ

Wat studenten zeggen

Ik heb veel geleerd bij Variva. Door de goede begeleiding van alle docenten heb ik mijn diploma behaald met een prachtig eindresultaat! Het was een jaar van hard werken. Gelukkig gebeurde dit in een ontspannen gezellige sfeer. Als student ervaarde ik dat de docenten naast me stonden. De opleiding bij Variva is van hoog niveau.

Mijn naam is Arlinda, 46 jaar en moeder van 2 dochters van 17 en 21 jaar, afgelopen jaar heb de studie pedagogisch medewerker kinderopvang gevolgd bij variva, ik heb dit als erg positief ervaren.

Door onder andere het maken van een goede planning heb ik alle stappen van de studie kunnen doorlopen en heb ik mijn opleiding in 1 jaar met een goed resultaat kunnen afronden en heb ik mijn diploma behaald, met als resultaat dat ik nu de leukste baan heb die er is!

Variva is altijd bereid geweest om in alle opzichten mij goed te begeleiden met de opleiding door bijvoorbeeld mee te denken met de opdrachten die je moet doen voor je stage en examens. Variva is laagdrempelig en erg toegankelijk.

De schooldagen waren heel leerzaam en e r was een ongedwongen sfeer waardoor het leren leuk was. Al met al kijk ik terug op een leuk,  leerzaam en fijn jaar.