Vrijstelling aanvragen

Let op:

  • Vrijstellingsaanvragen kunnen aangevraagd worden tot uiterlijk 4 weken na de startdatum van je opleiding. Aanvragen die na 4 weken worden ontvangen, worden niet meer verwerkt.
  • Per student kan slechts eenmaal een vrijstellingsaanvraag ingediend worden, dus zorg dat je aanvraag alle documenten bevat en compleet is.
  • Om in aanmerking te komen voor vrijstelling, mag je diploma/resultatenoverzicht niet ouder zijn dan 5 studiejaren, gerekend vanaf de startdatum van je opleiding.
  • Indien een verlenging nodig is voor de opleiding, tellen de vrijgestelde opdrachten en examens niet mee om aan de voorwaarden voor een positief advies te voldoen.